Udskriv denne side.
Handelsbanken logo

Rentesatser PrioritetsLån Andel


PrioritetsLån til andelshavere kan ydes mod sikkerhed i form af ejerpantebrev i andelsbeviset.

Det er muligt at låne op til 80 procent af andelsbevisets værdi med PrioritetsLån Andel.

Rentesatserne er i procent og vejledende for nye lån med sikkerhed i andelsbeviser i andelsboligforeninger, hvis vedtægter følger de seneste nye ABF standardvedtægter fra 2010:PrioritetsLån Andel 1.000.000 kr.


I tabellen herunder finder du lånevilkårene for et PrioritetsLån Andel med et samlet kreditbeløb på 1.000.000 kr. og det lånte beløb inkl. omkostninger er 1.024.130 kr. Omkostningerne er 24.130 kr. og løbetiden 30 år.

 


PrioritetsLån Andel 250.000 kr.


I tabellen herunder finder du lånevilkårene for et PrioritetsLån Andel med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og det lånte beløb inkl. omkostninger er 263.130 kr. Omkostningerne er 13.130 kr. og løbetiden 20 år.Generelle forudsætninger for lånene og beregning af ÅOP i ovenstående tabeller


Signaturforklaring:

PV (variabel rente), P3M (3 måneders rente), P1-P10 (et til 10 års rentebinding).

Debitorrenten:

Rentetilskrivning sker kvartalsvis bagud. Den pålydende rentesats er baseret på renteberegningsmåden på det danske pengemarked. Det vil sige at beregning af rentebeløb sker som: Restgæld x rentesats x faktiske antal dage / 360. Du betaler ikke årlig nominel provision på PrioritetsLån til andelsboliger.

Lånetype:

Annuitetslån med afdrag.

Omkostninger:

Afgifter til det offentlige ifm sikkerhedsstillelse (tinglysningsafgift) er ikke anført, men indgår i de årlige omkostninger i procent. Udgiften til sikkerhedsstillelse - og dermed ÅOP - kan reduceres, hvis lånet bruges til indfrielse af et lån, hvorfra der kan overføres tinglysningsafgift.

Renteniveau:

Beregningerne forudsætter uændret renteniveau i hele lånets løbetid.

Indfrielsesvilkår:

For lån med fast rente gælder særlige indfrielsesvilkår, som du kan få oplyst nærmere om i banken.

Streg
© Handelsbanken
» Brug af cookies