Udskriv denne side.
Handelsbanken logo

Rentesatser PrioritetsLån


Rentesatserne for PrioritetsLån til privatkunder er vejledende for nye lån og er betinget af, at der ikke sker ændringer i lånets løbetid. Priserne gælder ikke for andelsboliger. Du kan låne op til 80% af din boligs værdi via et PrioritetsLån, når der tinglyses pant i den finansierede ejendom og når denne er brandforsikret. Eksemplerne viser udlånsrenten indenfor dette rentespænd, som banken for tiden anvender for denne lånetype. Eksemplernes rentesatser er bankens p.t. højeste og laveste rente i det spænd. Renten i eksemplerne er således ikke nødvendigvis udtryk for den rente, vi kan tilbyde dig. Din rådgiver i banken kan oplyse dig om den konkrete rentesats og ÅOP på dit lån. Før vi tilbyder lån og kredit, skal vi vurdere din økonomi.PrioritetsLån 1.000.000 kr.


I tabellen herunder finder du vores lånevilkår for Prioritetslån med op til 80% belåning. i eksemplerne udgør det lånte beløb 1.000.000 kr. og det samlede kreditbeløb inkl. omkostninger er på 1.024.130 kr. Lånets løbetid er 30 år.


PrioritetsLån 1.000.000 kr med 10 års afdragsfrihed.


I tabellen herunder finder du vores lånevilkår for Prioritetslån med op til 80% belåning. i eksemplerne udgør det lånte beløb 1.000.000 kr. og det samlede kreditbeløb inkl. omkostninger er på 1.024.130 kr. Lånets løbetid er 30 år.


PrioritetsLån 250.000 kr.


I tabellen herunder finder du vores lånevilkår for Prioritetslån med op til 80% belåning. i eksemplerne udgør det lånte beløb 250.000 kr. og det samlede kreditbeløb inkl. omkostninger er på 263.130 kr. Lånets løbetid er 20 år.


 

 

PrioritetsLån 250.000 kr. med 10 års afdragsfrihed


I tabellen herunder finder du vores lånevilkår for Prioritetslån med op til 80% belåning. i eksemplerne udgør det lånte beløb 250.000 kr. og det samlede kreditbeløb inkl. omkostninger er på 263.130 kr. Lånets løbetid er 20 år

 


Generelle forudsætninger for lånene og beregning af ÅOP i ovenstående tabeller


Signaturforklaring:

PV (variabel rente), P3M (3 måneders rente), P1-P10 (et til 10 års rentebinding).

Debitorrenten:

Rentetilskrivning sker kvartalsvis bagud. Den pålydende rentesats er baseret på renteberegningsmåden på det danske pengemarked. Det vil sige at beregning af rentebeløb sker som: Restgæld x rentesats x faktiske antal dage / 360. Du betaler ikke årlig nominel provision på PrioritetsLån til private ejerboliger.

Lånetype:

I overskriften for hver tabel er det angivet, om lånet er et annuitetslån med afdrag eller med afdragsfrihed.

Omkostninger:

De anførte samlede kreditbeløb er sammensat af stiftelsesprovision, stempelafgift af det samlede kreditbeløb på 1,45% og tinglysningsafgift på kr. 1.730,- Omkostningerne indgår i de årlige omkostninger i procent. Udgiften til sikkerhedsstillelse, og dermed ÅOP, kan reduceres, hvis lånet bruges til indfrielse af et lån, hvorfra der kan overføres tinglysningsafgift.

 

Renteniveau:

Beregningerne forudsætter uændret renteniveau i hele lånets løbetid.

Indfrielsesvilkår:

For lån med fast rente gælder særlige indfrielsesvilkår, som du kan få oplyst nærmere om i banken.

Streg
© Handelsbanken
» Brug af cookies